loader   Loading…  

Služby

Služby súvisiace s medzinárodným investovaním do nehnuteľností.

Odborníci na vysokej úrovni k dispozícii v každom kroku investície do nehnuteľnosti.

Od kúpy po správu jednotlivej nehnuteľnosti, od plánovania vyvážených balíkov služieb po ich implementáciu, od vyhodnotenia potreby diverzifikácie po vytvorenie a správu štruktúrovaných nástrojov. Náš klient-investor je sprevádzaný tímom expertov, ktorý sa postará o potrebné náležitosti. 

Daňové a účtovné služby

Úzko spolupracujeme so skúsenými odborníkmi, schopnými spravovať všetky aspekty účtovných a daňových procesov na medzinárodnej úrovni.  Veríme, že začať investíciu s využitím najsprávnejších postupov umožní  maximalizovať výhody.

Právne služby

Vďaka viacerým dlhodobým zmluvným dohodám s našimi partnermi sme schopní poskytnúť vysoko kvalifikované právne služby. Naši klienti sa môžu spoľahnúť a otvorene diskutovať s našimi odborníkmi počas celého trvania ich investovania.

Služby spojené so správou majetku.

Pre nás je kľúčové ponúknuť každému klientovi dôkladnú a presnú správu jeho majetku v každej lokalite nášho pôsobenia.  Preto náš trvajúci záväzok najvyššieho štandardu má za výsledok vyhľadanie dôveryhodných nájomcov, včasnú platbu za služby, inkasovanie nájomného a kontrolu stavu nehnuteľnosti správcom. Správca nehnuteľnosti pôsobí v danej oblasti a je k dispozícii v akomkoľvek momente. Práve správca nehnuteľnosti (property manager) je zodpovedný za prípravu a zaslanie podrobnej mesačné správy o stave investície.

Poradenské služby.

Klientom s hlavne finančným  profilom ponúkame  službu realitného poradcu (real estate advisory) a riadenie aktív (asset management). Našim partnerom – inštitučným ako aj nie inštitučným -  asistujeme v procese identifikácie, zhodnotenia, plánovania, vytvorenia a správy realitných produktov, ktoré sú ekonomicky realizovateľné a profitujúce.

Chcete sa stať OPISAS zástupcom? Kontaktujte nás a zistite aké služby poskytujeme našej sieti kontaktov.